Ankara vega veteriner hayvan dostu veteriner hizmetleri Evcil hayvanlarınızın rutin kontrolleri Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarınızın hastalıkları Acil durumlarda hızlı ve etkili çözümler

Ankara vega veteriner hayvan dostu veteriner hizmetleri Evcil hayvanlarınızın rutin kontrolleri Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarınızın hastalıkları Acil durumlarda hızlı ve etkili çözümler


Uzman bir dokunuş çok şeyi değiştirir.

Kısırlaştırmadan, kanser cerrahisine; ortopedik sorunlardan, göz cerrahisine ve daha karmaşık birçok cerrahi müdahaleye, her türlü operatif girişimin yapılabildiği Vega Veteriner Kliniği’nde uzun yıllar tecrübeleri olan işinde uzman ekip tarafından en iyi şartlarda cerrahi tedavi seçeneği sağlanabilmektedir. Her operasyon öncesi insanlarda uygulanan güvenli ameliyat için gereken anestezi öncesi laboratuvar çalışmaları rutin olarak yapılmakta ve en uygun anestezi seçilebilmektedir. Operasyon öncesinde uygun olmayan hastaların tespiti durumunda erteleme ya da iptal edilme durumları söz konusu olur. Endike durumlar dışında ve hastanın cerrahi müdahaleyi kompanze edemeyeceği durumlarda, kesinlikle cerrahiden kaçınmayı prensip edinmiş bir kuruluştur. Önemli olan hastanın refah seviyesini yukarıda tutmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Yumuşak doku cerrahisi:

Genel cerrahi olarak da adlandırılan bu bilim dalında kısırlaştırma cerrahileri, batın cerrahileri ve göğüs cerrahileri olarak merkezimizde alt dallara ayrılmıştır. Rutin kısırlaştırma protokollerimizde her hasta operasyon öncesinde yaşı, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun muayene edilir, rutin kan tetkikleri ve radyografiler ile riskli durumu olanlar tespit edilmeye çalışılır. Buradan çıkacak sonuçlar neticesinde uzman anestezi ekibince operasyona hazırlanır. Her hasta operasyondan sonra bir gece yoğun bakım yatışa alınarak, anesteziden uyanma kalitesi, kanama kontrolü takip edilerek ertesi gün taburcu edilir.
Batın cerrahisine konu olan gastrointestinal hastalıklar, üriner sistem hastalıkları, karaciğer ve safra kesesine ilişkin cerrahiler ile dalak cerrahileri vega veteriner kliniğinde başarı ile yapılmaktadır. Mide ve bağırsak yabancı cisim ve tıkanıklık operasyonları, kalın bağırsaklarda oluşan megakolon cerrahileri, idrar kesesi taşları operasyonları bunlara örnek verilebilir. Toraks cerrahisi ile daha çok akciğer, timüs bezi ve kalp çevresi dokulara ilişkin cerrahiler anlaşılır. Bu tarz operasyonlarda anestezi güvenliği ve otomatik ventilasyon sağlayan gaz anestezi cihazları kullanımı şarttır.

Ortopedik cerrahi:

Ortopedik cerrahi, kemik dokuya ve buna komşuluk eden eklemlere ilişkin edinsel ya da doğmasal tüm hastalıkların cerrahi girişimlerini kapsamaktadır. Büyük ırk köpeklerde doğmasal ve genetik aktarımlı bir hastalık olan kalça displazisi (kalça çıkığı) ve yine eklemlerde gelişen ortopedik birçok hasar Vega Veteriner Kliniği’nde uzman radyologlar tarafından başarı ile tespit edilebilmekte ve tedavi seçeneği olarak da cerrahi düzeltme operasyonları başarı ile sağlanmaktadır. Ayrıca özellikle küçük ırklarda karşılaşılan diz ve dirsek ekleminde gelişen travmatik bozukluklar da (patella luksasyonu /çapraz bağ kopuğu / Koronoid çıkıntı kırığı / OCD vb.) uzman ve tecrübeli hekimler tarafından tespit edilerek başarı ile tedavi edilmektedir.
Bunların dışında travmaya bağlı olarak şekillenen çatlak, kırık ve luksasyonların tedavisi gelişmiş ve dünya çapında kabul görmüş teknik ve yine materyal kalitesi başarılı olan firmaların ürünleri kullanılarak en uygun şekilde opere edilmekte ve şifa ila taburcu edilmektedir. Birçok farklı tip ve çeşitte plak ve vida kombinasyonları, pin ve serklaj uygulamaları ile eksternal fiksatörler gereken yerlerde ve gerektiği şekillerde en olumlu iyileşmeyi sağlayacak biçimde seçilerek uygulanmaktadır.

Onkolojik Cerrahi:

21.yy’ın vebası olarak tanımlanan hastalık; Kanser… Maalesef hayvanlarda da son dönemde çok yaygınlaşmış durumdadır. Özellikle deri tümörleri çoğunlukla basit bir lezyon olarak atlanmakta ve metastaz ile sonuçlanan başarısız süreçler ile karşılaşılmaktadır. İç organlara ilişkin tümörler ile kan ve kan yapıcı organlarda görülmekte olan tümörler onkoloji konusunda uzmanlaşmış hekimlerimiz ile tanı sü…

Yorumlar devre dışı bırakıldı.